در حال بارگذاری ویدیو ...

نکات چالکود_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

چالکود :
روش چالکود شکل خاصی از قرار دادن موضعی کودها در خاک هست.
وقتی کودهای حاوی عناصر غذائی داخل خاک اطراف یک درخت قرار داده بشه، ریشه‌های درخت به سمت کود شروع به رشد و گسترش کرده و عناصر غذایی مورد نیازشان را تأمین می کنند.
زمان مناسب چالکود بسته به آب و هوای منطقه، از اواسط فصل پاییز تا اوایل فصل بهاره.

منطقه چالکود اطراف گیاه رابطه مستقیمی با منطقه گسترش ریشه و شعاع گسترش تاج درخت داره.
محل حفر چاله در یک سوم خارجی شعاع سایه انداز درخت است.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

نکات چالکود_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال یزد

۰ لایک
۰ نظر

چالکود :
روش چالکود شکل خاصی از قرار دادن موضعی کودها در خاک هست.
وقتی کودهای حاوی عناصر غذائی داخل خاک اطراف یک درخت قرار داده بشه، ریشه‌های درخت به سمت کود شروع به رشد و گسترش کرده و عناصر غذایی مورد نیازشان را تأمین می کنند.
زمان مناسب چالکود بسته به آب و هوای منطقه، از اواسط فصل پاییز تا اوایل فصل بهاره.

منطقه چالکود اطراف گیاه رابطه مستقیمی با منطقه گسترش ریشه و شعاع گسترش تاج درخت داره.
محل حفر چاله در یک سوم خارجی شعاع سایه انداز درخت است.