در حال بارگذاری ویدیو ...

نگاهی به بستۀ گسترش دهنده داستانی Resident Evil village Shadows of Rose

Ali ghoroubi
Ali ghoroubi

اختصاصی وبسایت: www.gamefa.com
لینک مطالعه کامل مقاله: https://gamefa.com/835758/first-look-at-resident-evil-village-expansion/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سفارش پروژه ترجمه، گویندگی و اجرا: alivergil1@yahoo.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهیه و تدوین: علی غروبی
اجرا: ولی الله اشرفی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نگاهی به بستۀ گسترش دهنده داستانی Resident Evil village Shadows of Rose

۱ لایک
۰ نظر

اختصاصی وبسایت: www.gamefa.com
لینک مطالعه کامل مقاله: https://gamefa.com/835758/first-look-at-resident-evil-village-expansion/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سفارش پروژه ترجمه، گویندگی و اجرا: alivergil1@yahoo.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهیه و تدوین: علی غروبی
اجرا: ولی الله اشرفی

بازی