Skip to main content
تک بلیط
۶۴۴ بازدید

  • لیلی
  • masume

از سری آلبوم های آموزش مبانی قانون جذب با ان ال پی: پیچیدگی دنیای ذهن

KowsarPardaz Company
KowsarPardaz Company
منتشر شده در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵

کتاب منابع جذب با ان ال پی
لینک دانلود: http://goo.gl/nX3HGY
بدون ابزاری قدرتمند مانند ان ال پی نباید
خودمان را داخل جریان رودخانه افکار بیاندازیم.
ذهن بسیار زیرکتر از آن است که گمان می کنیم.
@nlpjazb