در حال بارگذاری ویدیو ...

یادآوری مرکزوار سطح و محاسبه‌ی ممان اینرسی سطح- بارگذاری محوری، آموزش مقاومت مصالح 1– آکادمی نیک درس

آکادمی نیک درس
کانال تایید شده آکادمی نیک درس

بیش از 26 ساعت آموزش مقاومت مصالح 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد..
آموزش مقاومت مصالح 1، درسی است که به تحلیل و طراحی سازه ها، اتصالات، رفتار مکانیکی مواد مهندسی تحت تنش، برش، پیچش و خمش می پردازد، لذا موفقیت در سایر مباحث و دروس مهندسی (خصوصاً مهندسی مکانیک)، نیازمند درک عمیق در این آموزش می باشد.
در بسیاری از مسائل در مقاومت مصالح نیاز است تا میزان پراکندگی سطح نسبت به یک محور (ممان دوم اینرسی) یا یک نقطه (ممان اینرسی قطبی )مشخص باشد تا در نسبت‌ها و روابط مورد استفاده قرار گیرد؛ که در درس استاتیک با این مفاهیم به تفصیل آشنا شدیم. در این فصل به همراه مرور تعدادی از روابط مربوط به ممان اینرسی و مرکزوار سطح درغالب جداولی که به طور مشخص در حل مسائل پیش‌رو در درس مقاومت مصالح مورد استفاده قرار می‌گیرد،روشی کاربردی و بسیار ساده و کم خطا، برای استفاده آن را ارائه شده است.
--------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mlasom01-00036-strength-of-materials-1/?playlist=07d9db8&video=6a9a689
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

یادآوری مرکزوار سطح و محاسبه‌ی ممان اینرسی سطح- بارگذاری محوری، آموزش مقاومت مصالح 1– آکادمی نیک درس

۰ لایک
۰ نظر

بیش از 26 ساعت آموزش مقاومت مصالح 1 با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد..
آموزش مقاومت مصالح 1، درسی است که به تحلیل و طراحی سازه ها، اتصالات، رفتار مکانیکی مواد مهندسی تحت تنش، برش، پیچش و خمش می پردازد، لذا موفقیت در سایر مباحث و دروس مهندسی (خصوصاً مهندسی مکانیک)، نیازمند درک عمیق در این آموزش می باشد.
در بسیاری از مسائل در مقاومت مصالح نیاز است تا میزان پراکندگی سطح نسبت به یک محور (ممان دوم اینرسی) یا یک نقطه (ممان اینرسی قطبی )مشخص باشد تا در نسبت‌ها و روابط مورد استفاده قرار گیرد؛ که در درس استاتیک با این مفاهیم به تفصیل آشنا شدیم. در این فصل به همراه مرور تعدادی از روابط مربوط به ممان اینرسی و مرکزوار سطح درغالب جداولی که به طور مشخص در حل مسائل پیش‌رو در درس مقاومت مصالح مورد استفاده قرار می‌گیرد،روشی کاربردی و بسیار ساده و کم خطا، برای استفاده آن را ارائه شده است.
--------------------
جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید.
https://nikdars.com/edu/mlasom01-00036-strength-of-materials-1/?playlist=07d9db8&video=6a9a689
در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید.
https://NikDars.com

آموزش