در حال بارگذاری ویدیو ...

معرفی واندر پلکس

wowland
wowland

در پلکس تراپی آسیب های شیمیایی یا فزیکی ناشی ازدکلره و رنگ کردن مو، ترمیم و بازسازی می شوند. همچنین پلکس موبه عنوان یک پیش درمان نیز استفاده می گردد. ضمنا واندر پلکس از لحاظ ترمیم کنندگی برای موهای ضعیف و شکننده با درصد آسیب دیدگی بالا، احیاء کننده قوی تری از کراتین نیز می باشد و آسیب هایی که توسط کراتین درمان نمی شوندبه راحتی با واندر پلکس قابل درمان است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

معرفی واندر پلکس

۰ لایک
۰ نظر

در پلکس تراپی آسیب های شیمیایی یا فزیکی ناشی ازدکلره و رنگ کردن مو، ترمیم و بازسازی می شوند. همچنین پلکس موبه عنوان یک پیش درمان نیز استفاده می گردد. ضمنا واندر پلکس از لحاظ ترمیم کنندگی برای موهای ضعیف و شکننده با درصد آسیب دیدگی بالا، احیاء کننده قوی تری از کراتین نیز می باشد و آسیب هایی که توسط کراتین درمان نمی شوندبه راحتی با واندر پلکس قابل درمان است.