Skip to main content
۸۱ بازدید

ملک بال | دلفین مهربون .. .

ملک بال
ملک بال
منتشر شده در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸

در منطقه همرفست نروژ، گوشی یکی از بازدیدکنندگان به داخل آب افتاد، نهنگ (وال) سفید که از حیث اندازه و ترکیب شبیه دلفین ها هستند، گوشی این خانم را از عمق پیدا کرد و به وی تحویل داد و لحظه ماندگاری را برای این فرد و اطرفیانش خلق کرد.
همرفست به عنوان شمالی ترین شهر دنیا شناخته می شود که در نزدیکی قطب شمال است و همه ساله افرادی برای دیدن شفق قطبی و این وال ها به این منطقه سفر می کنند