Skip to main content
بلک میرور
۶۵ بازدید

مهلت انجام امور قانونی (بیمه، مالیات و ... ) در صورت مصادف شدن با روز تعطیل

حساب آموز
حساب آموز
منتشر شده در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۶

در صورت مصادف شدن آخرین روز مهلت قانونی انجام مسایلی مانند بیمه، مالیات، ارزش افزوده و ... با تعطیل رسمی یا روز جمعه چه روزی به عنوان آخرین مهلت قانونی در نظر گرفته می‎شود؟ توضیحات سعید قنبری دمساز مدیر سایت حساب آموز و مولف کتاب آموزش قدم به قدم ارزش افزوده را درباره این موضوع مشاهده می کنید.