Skip to main content
زولا
۴۳ بازدید

  • Zibakenar

پنجشنبه بازار زیباکنار

Zibakenar
Zibakenar
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

مستندی کوتاه از بازار سنتی گیلان
که همچین بازاری در زیباکنار و شهرها و روستاهای دیگر استان گیلان نیز هر هفته یک یا هفته دو روز برگزار میگررد.
و اهالی روستاهای همجوار برای خرید محیتاج زندگی خودشان بصورت هفتگی به مراکز برگزاری بازار رجوع میکنند.
در هر جا یک یا دروز خواص جهت برگزاری بازار از قدیم مشخص گردیده و نام هر بازار نیز برگرفته شده از روزی است که بازار در آن محل برگزار میگردد.
همانند پنجشنبه بازار زیباکنار،شنبه بازار یا،سه شنبه بازار لشت نشاءو چهارشنبه بازار کیاشهرگزارش تخلف