در حال بارگذاری ویدیو ...

تکلیف هدایای نامزدی بعد از بهم خوردن آن چه می شود؟

وکیل سنتر | vakilcenter
وکیل سنتر | vakilcenter

نامزدی دوران آشنایی قبل از ازدواج رسمی است.
که در این دوران، ممکن است زن و مرد به همدیگر یا خانواده هایشان هدایایی بدهند. اگر نامزدی به ازدواج ختم نشود، میتوان در شرایطی این هدیه ها را پس گرفت، اما فقط هدایایی که خود زن یا مرد خریده باشند، نه هدایایی که خانواده های آن ها خریده اند.

در این ویدیو با شرایط استرداد هدایا نامزدی بیشتر آشنا خواهیم شد .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تکلیف هدایای نامزدی بعد از بهم خوردن آن چه می شود؟

۰ لایک
۰ نظر

نامزدی دوران آشنایی قبل از ازدواج رسمی است.
که در این دوران، ممکن است زن و مرد به همدیگر یا خانواده هایشان هدایایی بدهند. اگر نامزدی به ازدواج ختم نشود، میتوان در شرایطی این هدیه ها را پس گرفت، اما فقط هدایایی که خود زن یا مرد خریده باشند، نه هدایایی که خانواده های آن ها خریده اند.

در این ویدیو با شرایط استرداد هدایا نامزدی بیشتر آشنا خواهیم شد .

آموزش