Skip to main content
۹,۷۸۷ بازدید

  • close
  • OTAKU✡ 파르나즈  FARNAZ ✡
  • ❀Zahra❀ 엑소 ❀
  • FafajooonEXOL(بسته شد)
  • 00:00

فانی مومنت از اتفاقات بد اکسو روی صحنه((اصلا نمی دوندید بخندید یا گریه کنید))

Mina
Mina
منتشر شده در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶

دلم خیلی برای تائو سوخت ....بیچاره ︶︿︶