Skip to main content
زولا
۳۴ بازدید

  • -SaKuRa-

آیا بین زنده بودن و نبودن انبیائ و اولیاء در بحث توسل تفاوت هست ؟ اشاره علمای اهل سنت به همین موضوع در مورد کفر ابن تیمیه

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸