Skip to main content
تک بلیط
۲۴۲ بازدید

آموزش زمان بندی کردن به روزرسانی خودکار در ویندوز 10

ویدیوهای آموزشی جمال
ویدیوهای آموزشی جمال
منتشر شده در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

در سه ویدیوی قبلی به روش هایی برای غیر فعال کردن به روز رسانی خودکار ویندوز 10 اشاره شد. این ویدیو هم در ادامۀ آن سه قسمت است. که در اصل قصد غیر فعال کردن آپدیت خودکار را نداریم. بلکه می خواهیم این فرآیند را برای زمان های خاصی، مثل نیمه شب، زمان بندی کنیم. که از پنجرۀ Group Policy Editor اقدام کردیم.