Skip to main content
زولا
۶۷ بازدید

  • بدمینتون ایران

2. FedEx- A good start two backhand return of serve

بدمینتون ایران
بدمینتون ایران
منتشر شده در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴

آموزش ضربه سرویس فورهند در بدمینتون توسط شرکت FedEx