در حال بارگذاری ویدیو ...

سرگیجه فرآورده‌های گوشتی از تصمیمات دولتی

chhepassa
chhepassa

برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند: میان حذف ارز 4200 و افزایش قیمت در بازارهای مختلفی ارتباط معناداری وجود ندارد . از این رو نباید تمامی مسوولیت ها را متوجه این تصمیم کرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سرگیجه فرآورده‌های گوشتی از تصمیمات دولتی

۰ لایک
۰ نظر

برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند: میان حذف ارز 4200 و افزایش قیمت در بازارهای مختلفی ارتباط معناداری وجود ندارد . از این رو نباید تمامی مسوولیت ها را متوجه این تصمیم کرد.

اخبار و سیاست