در حال بارگذاری ویدیو ...

اولین کارآموز مردایرانی کیپاپ در مدیا‼️

minhee_mix~♡lost♡ به خونه خوش برگشتی سوکجینا
minhee_mix~♡lost♡ به خونه خوش برگشتی سوکجینا

اخیرا پروژه جدیدی به نام FanPick از MBC که قراره توسط leeteuk از Super Junior مدیریت بشه شروع شده که شامل هفده کارآموزه که هفت نفرشون از کره، ۵ نفر چین، سه نفر ژاپن ، یک نفر ویتنام و یک نفر از ایران توش شرکت میکنه

طرفدار بی تی اسه و الگوش شوگا از بی تی اسه

نظرات (۴۲)

Loading...

توضیحات

اولین کارآموز مردایرانی کیپاپ در مدیا‼️

۳۵ لایک
۴۲ نظر

اخیرا پروژه جدیدی به نام FanPick از MBC که قراره توسط leeteuk از Super Junior مدیریت بشه شروع شده که شامل هفده کارآموزه که هفت نفرشون از کره، ۵ نفر چین، سه نفر ژاپن ، یک نفر ویتنام و یک نفر از ایران توش شرکت میکنه

طرفدار بی تی اسه و الگوش شوگا از بی تی اسه