در حال بارگذاری ویدیو ...

گربه ماهیگیر

fantastic beasts
fantastic beasts

گربه ماهیگیر جانوری با جثه متوسط و نیرومند با موهای کوتاه و بسیار زبر است. موفرش گربه ماهیگیر از دو لایه تشکیل شده‌است، یک لایه موی کوتاه متراکم و نفوذناپذیر و پوششی بلندتر از موهای محافظ. رنگ بدنش خاکستری جوگندمی، که اغلب به قهوه‌ای زیتونی می‌زند. روی بدنش خالهای گرد تیره‌ای دارد؛ که در ردیفهای طولی قرار می‌گیرند. روی صورتش نوارهای سفیدی هست که از چشم تا تاج سر امتداد می‌یابد و شش تا هشت نوار تیره از پیشانی از روی تاج گذشته تا گردن می‌رسد. لکه‌های سفید آشکاری در پشت گوشهای گرد، کوچک و سیاه رنگش دیده می‌شود. سرش بزرگ و پهن و پوزه اش تا حدی کشیده‌است. عضلات سینه اش قوی و دمش نسبتاً کوتاه و در محل اتصال کلفت و ماهیچه‌ای است. اغلب گفته می‌شود که پاهای گربه ماهیگیر پره دار است اما این طور نیست. بین انگشتان غشایی نیمه تمام وجود دارد که از گربه وحشی یا اهلی بیشتر نیست. غلاف پوستی چنگالها را به ویژه در پاهای عقب کامل نمی‌پوشاند اما چنگالها کاملاً جمع می‌شوند. از گربه ماهیگیر دو زیرگونه توصیف شده که یکی در هند، آسیای جنوب شرقی و سوماترا به سر می‌برد و دیگری در جاوه و بالی. نام گونه این گربه به معنای زباد (سیوت) است. در زیستگاه‌های آبی مختلف از مردابهای حرا گرفته تا نیزارهای کنار رودخانه تا ارتفاع ۱۵۰۰ متر دیده می‌شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

گربه ماهیگیر

۰ لایک
۰ نظر

گربه ماهیگیر جانوری با جثه متوسط و نیرومند با موهای کوتاه و بسیار زبر است. موفرش گربه ماهیگیر از دو لایه تشکیل شده‌است، یک لایه موی کوتاه متراکم و نفوذناپذیر و پوششی بلندتر از موهای محافظ. رنگ بدنش خاکستری جوگندمی، که اغلب به قهوه‌ای زیتونی می‌زند. روی بدنش خالهای گرد تیره‌ای دارد؛ که در ردیفهای طولی قرار می‌گیرند. روی صورتش نوارهای سفیدی هست که از چشم تا تاج سر امتداد می‌یابد و شش تا هشت نوار تیره از پیشانی از روی تاج گذشته تا گردن می‌رسد. لکه‌های سفید آشکاری در پشت گوشهای گرد، کوچک و سیاه رنگش دیده می‌شود. سرش بزرگ و پهن و پوزه اش تا حدی کشیده‌است. عضلات سینه اش قوی و دمش نسبتاً کوتاه و در محل اتصال کلفت و ماهیچه‌ای است. اغلب گفته می‌شود که پاهای گربه ماهیگیر پره دار است اما این طور نیست. بین انگشتان غشایی نیمه تمام وجود دارد که از گربه وحشی یا اهلی بیشتر نیست. غلاف پوستی چنگالها را به ویژه در پاهای عقب کامل نمی‌پوشاند اما چنگالها کاملاً جمع می‌شوند. از گربه ماهیگیر دو زیرگونه توصیف شده که یکی در هند، آسیای جنوب شرقی و سوماترا به سر می‌برد و دیگری در جاوه و بالی. نام گونه این گربه به معنای زباد (سیوت) است. در زیستگاه‌های آبی مختلف از مردابهای حرا گرفته تا نیزارهای کنار رودخانه تا ارتفاع ۱۵۰۰ متر دیده می‌شود.

حیوانات و طبیعت