در حال بارگذاری ویدیو ...

رنگ مخازن اکسیر پرگاس

اکسیر پرگاس
اکسیر پرگاس

رنگ مخازن و پوشش های صنعتی اکسیر پرگاس
رنگ های مخازن از فرسودگی و خوردگی در قسمت‌های مختلف نظیر لوله‌ها و اتصالات، مخازن حمل و نگهداری مواد شیمیایی مختلف، برج‌های خنک‌کننده، مبدل‌های حرارتی جلوگیری می کنند.

تماس با کارشناسان فروش : 02126356237 - 09915333763
info@exirpergas.com

https://exirpergas.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رنگ مخازن اکسیر پرگاس

۰ لایک
۰ نظر

رنگ مخازن و پوشش های صنعتی اکسیر پرگاس
رنگ های مخازن از فرسودگی و خوردگی در قسمت‌های مختلف نظیر لوله‌ها و اتصالات، مخازن حمل و نگهداری مواد شیمیایی مختلف، برج‌های خنک‌کننده، مبدل‌های حرارتی جلوگیری می کنند.

تماس با کارشناسان فروش : 02126356237 - 09915333763
info@exirpergas.com

https://exirpergas.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86/