Skip to main content
۴۳ بازدید

  • Maria Wooseok
  • [-Emma | Panda-] ♡Asena  •
  • Minckash
  • ¡MR.X-
  • ...

بزرگترین ضعفِ انسان ها...

...::: Ayumi :::...
...::: Ayumi :::...
منتشر شده در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷

بزرگترین ضعفِ انسان ها
تردیدِ آنها است در این که به دیگران هنگامی که هنوز زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند…