در حال بارگذاری ویدیو ...

اقرار داعش وهابی داعشی باید زنده زنده مصلح کرد

۱ نظر گزارش تخلف
تجارت‌ انواع جیوه و انواع کالیفورنیوم و سنگهای قیمتی

۹۹ درصد برادران کرخر داعشی بخدا کلمه خر کلمه مقدسی داعشی نجاست دست پادار پارچه نجس توی بطن چاه مستراح که هیچ اتشی سوزانده میشه داعشی فقط باید زنده نزنده سانتیمتر یه سانتیمتر با اسید سولفوریک تجزیه کنی

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

اقرار داعش وهابی داعشی باید زنده زنده مصلح کرد

۳ لایک
۱ نظر

۹۹ درصد برادران کرخر داعشی بخدا کلمه خر کلمه مقدسی داعشی نجاست دست پادار پارچه نجس توی بطن چاه مستراح که هیچ اتشی سوزانده میشه داعشی فقط باید زنده نزنده سانتیمتر یه سانتیمتر با اسید سولفوریک تجزیه کنی

حوادث