Skip to main content
تک بلیط
۶۳ بازدید

وبینار: فواید به کار گیری سیستم های هوشمند حمل و نقل و سیستم های خودران

آموزش ایمنی راه و حمل و نقل
آموزش ایمنی راه و حمل و نقل
منتشر شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۶

سایت آموزش ایمنی راه و حمل و نقل
http://transportsafety.ir