در حال بارگذاری ویدیو ...

قانون ضد مهاجرتی دولت انگلیس و واکنش‌ها به آن

News
News

دولت انگلیس در حالی سختگیرانه‌ترین قوانین ضد مهاجرتی را پیگیری می‌کند که براساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد پارسال اندکی بیش از ۴۴ هزار پناهجو وارد این کشور شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، دولت انگلیس و احزاب همسو با آن سال هاست با تبلیغات گسترده علیه پناهجویان، با عناوین و بهانه‌های گوناگون تلاش می‌کنند، معدود راه‌های باقیمانده را بر روی پناهجویان بندد. این در حالی است که بنا براعلام نهاد‌های بین المللی عمده پناهجویان از کشور‌هایی اند که در پی جنگ‌های اخیر امریکا و انگلیس کشورشان ویران شد و میلیون‌ها نفرآواره شده اند.

یک فعال مدنی در انگلیس در اعتراض به رویکرد دولت می‌گوید: ما افتضاح در خاورمیانه را ایجاد کردیم. ما عامل این همه مصیبت در آن منطقه ایم. در همه جنگ‌های آمریکا برای نفت، دولت ما هم برخلاف میل شمار زیادی از مردم، از امریکا حمایت کرد.

با تشدید بحران گرانی هزینه‌های زندگی به گفته سازمان‌های حامی حقوق مهاجران، دولت انگلیس تلاش می‌کند یک مقصر برای این بحران معرفی کند تا کمبود‌های مزمن در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پلیس و افزایش تورم و بدهی‌ها را بر گردن آنان بیندازد و در این باره نیز مهاجران و پناهجویان قربانیان اصلی این رویکرد دولت و گروه‌های هم نظر با دولت شده اند.

دولت انگلیس در حالی سختگیرانه‌ترین قوانین ضد مهاجرتی را پیگیری می‌کند که براساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد پارسال اندکی بیش از ۴۴ هزار پناهجو وارد این کشور شدند. انگلیس، دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان حتی در مقایسه با سایر کشور‌های اروپایی رتبه هجدهم پذیرش پناهنجویان را داراست ودر مقایسه با شماری از کشور‌های پناهنده پذیر همچون ترکیه، ایران و پاکستان شمار اندکی از پناهجویان را پذیرفته است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

قانون ضد مهاجرتی دولت انگلیس و واکنش‌ها به آن

۰ لایک
۰ نظر

دولت انگلیس در حالی سختگیرانه‌ترین قوانین ضد مهاجرتی را پیگیری می‌کند که براساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد پارسال اندکی بیش از ۴۴ هزار پناهجو وارد این کشور شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، دولت انگلیس و احزاب همسو با آن سال هاست با تبلیغات گسترده علیه پناهجویان، با عناوین و بهانه‌های گوناگون تلاش می‌کنند، معدود راه‌های باقیمانده را بر روی پناهجویان بندد. این در حالی است که بنا براعلام نهاد‌های بین المللی عمده پناهجویان از کشور‌هایی اند که در پی جنگ‌های اخیر امریکا و انگلیس کشورشان ویران شد و میلیون‌ها نفرآواره شده اند.

یک فعال مدنی در انگلیس در اعتراض به رویکرد دولت می‌گوید: ما افتضاح در خاورمیانه را ایجاد کردیم. ما عامل این همه مصیبت در آن منطقه ایم. در همه جنگ‌های آمریکا برای نفت، دولت ما هم برخلاف میل شمار زیادی از مردم، از امریکا حمایت کرد.

با تشدید بحران گرانی هزینه‌های زندگی به گفته سازمان‌های حامی حقوق مهاجران، دولت انگلیس تلاش می‌کند یک مقصر برای این بحران معرفی کند تا کمبود‌های مزمن در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پلیس و افزایش تورم و بدهی‌ها را بر گردن آنان بیندازد و در این باره نیز مهاجران و پناهجویان قربانیان اصلی این رویکرد دولت و گروه‌های هم نظر با دولت شده اند.

دولت انگلیس در حالی سختگیرانه‌ترین قوانین ضد مهاجرتی را پیگیری می‌کند که براساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد پارسال اندکی بیش از ۴۴ هزار پناهجو وارد این کشور شدند. انگلیس، دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان حتی در مقایسه با سایر کشور‌های اروپایی رتبه هجدهم پذیرش پناهنجویان را داراست ودر مقایسه با شماری از کشور‌های پناهنده پذیر همچون ترکیه، ایران و پاکستان شمار اندکی از پناهجویان را پذیرفته است.

اخبار و سیاست