در حال بارگذاری ویدیو ...

you'd never know - BLÜ EYES (Lyrics)

۰ نظر گزارش تخلف
( پست آخر) ♥ chaico
( پست آخر) ♥ chaico

متن ترانه

شما هرگز نمی دانید
8 ماه پیش برای جانم می جنگیدم
در را بستم و پنجره ها را پوشاندم
چون نور خورشید چشمامو اذیت میکنه
این همه مدت حتی نتونستم برم بیرون
و نتونستی بگی
اما درون سرم یک جهنم زنده بود
من تمام تلاشم را کردم که احساسش را توضیح دهم
اما هیچ کس هرگز نفهمید
دکتر گفت همه چی خوبه
پس خودم را سرزنش کردم
فکر نمی کنم تا به حال اینقدر تنها بوده باشم
نمیدونستم از پسش بر میام یا نه
مردگان زمستان زندگی من
در اواسط تابستان
و الان هنوز هم مرا آزار می دهد
اما شما هرگز نمی دانید
اینکه ماهها طول کشید تا تنها بیرون بیایم
چون وقتی به خانه می روم بدنم هنوز تنش می کند
از نقطه ای که همه چیز تاریک شد گذشت
مثل فیلمی است که در قسمت های مختلف فلش می شود
که عمیق و آهسته برش می دهد
همه گفتند
تو از بیرون خوب به نظر میرسی
اما در ذهنم سر به زیر بودم و جیغ می زدم
چه بلایی سرم اومده
سعی کنید آن را منطقی کنید
سرم بچرخد
حالا دعا می کنم فراموش کنم
چون من هنوز اینجام جیغ میزنم
چه بلایی سرم اومده
اما شما هرگز نمی دانید
اوه، شما هرگز نمی دانید، نه نه

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

you'd never know - BLÜ EYES (Lyrics)

۶ لایک
۰ نظر

متن ترانه

شما هرگز نمی دانید
8 ماه پیش برای جانم می جنگیدم
در را بستم و پنجره ها را پوشاندم
چون نور خورشید چشمامو اذیت میکنه
این همه مدت حتی نتونستم برم بیرون
و نتونستی بگی
اما درون سرم یک جهنم زنده بود
من تمام تلاشم را کردم که احساسش را توضیح دهم
اما هیچ کس هرگز نفهمید
دکتر گفت همه چی خوبه
پس خودم را سرزنش کردم
فکر نمی کنم تا به حال اینقدر تنها بوده باشم
نمیدونستم از پسش بر میام یا نه
مردگان زمستان زندگی من
در اواسط تابستان
و الان هنوز هم مرا آزار می دهد
اما شما هرگز نمی دانید
اینکه ماهها طول کشید تا تنها بیرون بیایم
چون وقتی به خانه می روم بدنم هنوز تنش می کند
از نقطه ای که همه چیز تاریک شد گذشت
مثل فیلمی است که در قسمت های مختلف فلش می شود
که عمیق و آهسته برش می دهد
همه گفتند
تو از بیرون خوب به نظر میرسی
اما در ذهنم سر به زیر بودم و جیغ می زدم
چه بلایی سرم اومده
سعی کنید آن را منطقی کنید
سرم بچرخد
حالا دعا می کنم فراموش کنم
چون من هنوز اینجام جیغ میزنم
چه بلایی سرم اومده
اما شما هرگز نمی دانید
اوه، شما هرگز نمی دانید، نه نه