در حال بارگذاری ویدیو ...

تاریخچه نوکیا پادشاه موبایل جهان، چگونه به اوج رسید و چگونه فروپاشید؟

Onten Tv
Onten Tv

چت جی پی تی : https://www.youtube.com/watch?v=_GR-SQJP-qQ&list=PLn43g2yBJ9Mtdk53YJRDNCp1cyqAPwvfq&index=44&t=6s

باتری الماسی : https://www.youtube.com/watch?v=dV7fJFClPR0&list=PLn43g2yBJ9Mtdk53YJRDNCp1cyqAPwvfq&index=45

اختراعات ناخواسته : https://www.youtube.com/watch?v=fi8tpRvXlAg&list=PLn43g2yBJ9Mtdk53YJRDNCp1cyqAPwvfq&index=47

به شبکه علمی، آموزشی، خبری آنتن خوش آمدید
آخرین نظریات علمی جهان ، آخرین اختراعات و کشفیات ، مستند های تاریخی، زندگی نامه و.... را با زبانی ساده در شبکه آنتن ببینید
لطفا نظرات و درخواستهای خود تونو با ما در میان بگذارید تا در بهتر شدن شبکه مورد استفاده قرار بگیره❤❤❤

Chizomiz: https://www.youtube.com/@ChizomizTV
Top 10 Farsi: https://www.youtube.com/@10TaAz
Pars GT : https://www.youtube.com/@ParsGT
OnTen INC: https://www.youtube.com/@onteninc
Pulse Tech: https://www.youtube.com/@pulsetechtv
Truck or Cars: https://www.youtube.com/@truckorcars
Gaming: https://www.youtube.com/channel/UCvTn7xlWxrBcmpnA6D8OWSQ

Instagram: https://www.instagram.com/the.onten/

Music: https://www.youtube.com/channel/UC8LMJ52wZyfE88mqWeWzfVg

Business email: info@ontentv.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تاریخچه نوکیا پادشاه موبایل جهان، چگونه به اوج رسید و چگونه فروپاشید؟

۸ لایک
۰ نظر

چت جی پی تی : https://www.youtube.com/watch?v=_GR-SQJP-qQ&list=PLn43g2yBJ9Mtdk53YJRDNCp1cyqAPwvfq&index=44&t=6s

باتری الماسی : https://www.youtube.com/watch?v=dV7fJFClPR0&list=PLn43g2yBJ9Mtdk53YJRDNCp1cyqAPwvfq&index=45

اختراعات ناخواسته : https://www.youtube.com/watch?v=fi8tpRvXlAg&list=PLn43g2yBJ9Mtdk53YJRDNCp1cyqAPwvfq&index=47

به شبکه علمی، آموزشی، خبری آنتن خوش آمدید
آخرین نظریات علمی جهان ، آخرین اختراعات و کشفیات ، مستند های تاریخی، زندگی نامه و.... را با زبانی ساده در شبکه آنتن ببینید
لطفا نظرات و درخواستهای خود تونو با ما در میان بگذارید تا در بهتر شدن شبکه مورد استفاده قرار بگیره❤❤❤

Chizomiz: https://www.youtube.com/@ChizomizTV
Top 10 Farsi: https://www.youtube.com/@10TaAz
Pars GT : https://www.youtube.com/@ParsGT
OnTen INC: https://www.youtube.com/@onteninc
Pulse Tech: https://www.youtube.com/@pulsetechtv
Truck or Cars: https://www.youtube.com/@truckorcars
Gaming: https://www.youtube.com/channel/UCvTn7xlWxrBcmpnA6D8OWSQ

Instagram: https://www.instagram.com/the.onten/

Music: https://www.youtube.com/channel/UC8LMJ52wZyfE88mqWeWzfVg

Business email: info@ontentv.com

علم و فن آوری