در حال بارگذاری ویدیو ...

نشانه های ظهور

آرامش!
آرامش!

چیزی تا ظهور نمانده، در آن روز دروازه های توبه بسته میشود!

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال