در حال بارگذاری ویدیو ...

امام زاده ابراهیم شفت خاکستر شد!!

صدای بهار
صدای بهار

مشاهده میکنید منطقه کلا با خاکستر یکسان شده و خیلی ها بدبخت شدن...
گستردگی آتش سوزی شامگاه چهارشنبه در شهرک چوبی امامزاده ابراهیم (ع) سبب شد تا قسمتی از بازار به صورت کامل در آتش سوخت.
شب گذشته به دلیل عدم رعایت ایمنی در سیم پیچی نانوایی ، ۱۳۰ ساختمان در امام زاده ابراهیم شفت دچار حریق شد و ...
گریه های بی امان شهروند امام زاده ابراهیم همه دار و ندارش در آتش سوخت
در این حادثه بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی و تجاری به صورت کامل در آتش سوختند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

امام زاده ابراهیم شفت خاکستر شد!!

۰ لایک
۰ نظر

مشاهده میکنید منطقه کلا با خاکستر یکسان شده و خیلی ها بدبخت شدن...
گستردگی آتش سوزی شامگاه چهارشنبه در شهرک چوبی امامزاده ابراهیم (ع) سبب شد تا قسمتی از بازار به صورت کامل در آتش سوخت.
شب گذشته به دلیل عدم رعایت ایمنی در سیم پیچی نانوایی ، ۱۳۰ ساختمان در امام زاده ابراهیم شفت دچار حریق شد و ...
گریه های بی امان شهروند امام زاده ابراهیم همه دار و ندارش در آتش سوخت
در این حادثه بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی و تجاری به صورت کامل در آتش سوختند.

حوادث