در حال بارگذاری ویدیو ...

بخش اول گفت و گو با محسن خندان دل

بفرمایید چای
بفرمایید چای

به طور کل افراد جامعه را می توان به دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد یک عده هستند که خودشان را درگیر اتفاق های روزمره نمیکنند دسته ای دیگر افرادی هستند که اظهار متوجه شدن می کنند اما وظیفه ای برای خود نمی بینند و اما دسته سوم افرادی هستند که متوجه اتفاقات می شوند و علارغم این موضوع خودشان را موظف به برداشتن یک قدم موثر در این راه میدانند.این دسته از افراد همان کسانی هستند که تشکل های مختلف را بنا می کنند...

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

بخش اول گفت و گو با محسن خندان دل

0 لایک
3110 بازدید
0 کامنت

به طور کل افراد جامعه را می توان به دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد یک عده هستند که خودشان را درگیر اتفاق های روزمره نمیکنند دسته ای دیگر افرادی هستند که اظهار متوجه شدن می کنند اما وظیفه ای برای خود نمی بینند و اما دسته سوم افرادی هستند که متوجه اتفاقات می شوند و علارغم این موضوع خودشان را موظف به برداشتن یک قدم موثر در این راه میدانند.این دسته از افراد همان کسانی هستند که تشکل های مختلف را بنا می کنند...

اخبار و سیاست