Skip to main content
۵۴ بازدید

هیچکس مرا دوست ندارد! (تله زندگی محرومیت هیجانی)

پروانه برزویی
پروانه برزویی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

آشنایی با نشانه ها و راهکارهای تله زندگی رها شدگی براساس طرحواره درمانی جفری یانگ