Skip to main content
تک بلیط
۱۰۷ بازدید

  • ،
  • . . S . .
  • .
  • Kim Taehyung(MIRAI)Army
  • Kurt

توضیحات مهم .......لطفا بخوانید

*Sama*
*Sama*
منتشر شده در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶

این ویدیو را نگاه کنید
این تیکه آخر مال قسمت آخر فصل 2 جهان وینکس است....
این پیرزنه همون( زنه جوانه) که کنسرت وینکس را هی خراب میکرد....البته این شکل واقعی اش است.....
یعنی فصل 3 جهان وینکس هم هست البته اگر بسازن و دشمن جدید وینکس در فصل 3 همین پیرزن است..... می خواستم این خبر را بدمگزارش تخلف