در حال بارگذاری ویدیو ...

یافتن مکان و پارک اتوماتیک خودرو در چین

اینترنشنال | INTERNATIONAL
اینترنشنال | INTERNATIONAL

یافتن مکان و پارک اتوماتیک خودرو در چین .

چین تلاش کرده است تا یکی از کشور های پیشرو در عرصه تولید خودرو های برقی و بدون سر نشین باشد .

ویدئو یک اتومبیل خودکار چینی را نشان می دهد که با دریافت دستور سر نشینان ، عملیات پارک را از پیدا کردن محل مناسب تا هدایت خودرو انجام می دهد .

سایت تحلیلی خبری عصر ایران .

https://www.namasha.com/v/WtVkepHu/ .

https://www.namasha.com/amp/WtVkepHu/ .

اینترنشنال | International .

https://www.namasha.com/international/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/ .

https://www.namasha.com/tourisme/ .

https://www.namasha.com/international/playlists/ .

https://www.namasha.com/international/followers/ .

https://www.namasha.com/international/likes/ .

https://www.namasha.com/international/about/ .

http://international.quiztourisme.ir/ .

http://international.quiztourisme.ir/posts/ .

نظرات (۳)

Loading...

توضیحات

یافتن مکان و پارک اتوماتیک خودرو در چین

۱۳ لایک
۳ نظر

یافتن مکان و پارک اتوماتیک خودرو در چین .

چین تلاش کرده است تا یکی از کشور های پیشرو در عرصه تولید خودرو های برقی و بدون سر نشین باشد .

ویدئو یک اتومبیل خودکار چینی را نشان می دهد که با دریافت دستور سر نشینان ، عملیات پارک را از پیدا کردن محل مناسب تا هدایت خودرو انجام می دهد .

سایت تحلیلی خبری عصر ایران .

https://www.namasha.com/v/WtVkepHu/ .

https://www.namasha.com/amp/WtVkepHu/ .

اینترنشنال | International .

https://www.namasha.com/international/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/ .

https://www.namasha.com/tourisme/ .

https://www.namasha.com/international/playlists/ .

https://www.namasha.com/international/followers/ .

https://www.namasha.com/international/likes/ .

https://www.namasha.com/international/about/ .

http://international.quiztourisme.ir/ .

http://international.quiztourisme.ir/posts/ .

علم و فن آوری