در حال بارگذاری ویدیو ...

استفاده از رله های زمینی با Starlink

احمد رحمانی
احمد رحمانی

ماهواره های اولیه SpaceX Starlink فاقد پیوندهای بین ماهواره ای هستند که برای نسخه های بعدی برنامه ریزی شده است. آیا آنها هنوز می توانند ارتباطات گسترده با تأخیر کم ارائه دهند؟ در این ویدئو به مواردی که ممکن است با استفاده از رله های زمینی برای پرش از ماهواره به ماهواره در سراسر جهان امکان پذیر باشد ، نگاه می کنم.


For more details:
http://nrg.cs.ucl.ac.uk/mjh/starlink/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

استفاده از رله های زمینی با Starlink

۰ لایک
۰ نظر

ماهواره های اولیه SpaceX Starlink فاقد پیوندهای بین ماهواره ای هستند که برای نسخه های بعدی برنامه ریزی شده است. آیا آنها هنوز می توانند ارتباطات گسترده با تأخیر کم ارائه دهند؟ در این ویدئو به مواردی که ممکن است با استفاده از رله های زمینی برای پرش از ماهواره به ماهواره در سراسر جهان امکان پذیر باشد ، نگاه می کنم.


For more details:
http://nrg.cs.ucl.ac.uk/mjh/starlink/

علم و فن آوری