در حال بارگذاری ویدیو ...

ایرانیان و گرجستان

انوش راوید
انوش راوید

دکتر محمود داوری از گردشگری و بازرگانی ایرانیان در گرجستان می گوید همراه با مناظری از گرجستان مشروح در http://arq.ir/636

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ایرانیان و گرجستان

۰ لایک
۰ نظر

دکتر محمود داوری از گردشگری و بازرگانی ایرانیان در گرجستان می گوید همراه با مناظری از گرجستان مشروح در http://arq.ir/636