Skip to main content
۱۴,۲۷۵ بازدید

  • Nazigh

دیکتاتور بزرگ - The Great Dictator 1940

حق
حق
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

کمدی کلاسیک - چارلی چاپلین - دیکتاتور بزرگ - The Great Dictator 1940 - بیست سال پس از جنگ جهانی اول در کشور تومانیا که در جنگ شکست خورده، دیکتاتوری به نام آدنوید هینکل به قدرت رسیده. او یک آریایی خالص است معتقد است یهودیان بایستی نابود شوند ( مظلوم نمایی یهودیان در کشتار و نداشتن سرزمین ) . در همین وضعیت سرباز یهودی که به علت حادثه در جنگ جهانی اول از این اتفاقات آگاه نیست در محله ای یهودی نشین مشغول به آرایشگری است و …- Gap.im/nama66