در حال بارگذاری ویدیو ...

سرنوشت باغستان قزوین را به لودرها سپرده‌اند

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

ایدۀ حذف درختان و تخریبِ تدریجی باغستانِ قزوین،از حدود ۶۰ سال قبل آغاز شد؛ زمانی که ریل راه‌آهن برای توسعۀ راه‌های بین‌شهری از بین درختان هزارسالۀ باغستانِ قزوین عبور داده شد. پس از آن و به مرور، احداث شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌ها، پادگان قزوین و حتی دانشگاه علوم پزشکی، موجب تشدیدِ روندِ تخریب شد و کم‌کم راه برای طراحی پروژه‌های دیگر، در زمینی که فقط درختان،مانعِ کار بودند، هموار شد و در نهایت برای یکی از بزرگترین طرح‌های مطرح شده برای حلقۀ سبز تاریخی دور شهر،شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای عالی ترافیک طرح را امضا کردند و پروژه تایید مصوبۀ طرح تفصیلی شهر را هم گرفت و استاندار آن را ابلاغ کرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سرنوشت باغستان قزوین را به لودرها سپرده‌اند

0 لایک
0 کامنت

ایدۀ حذف درختان و تخریبِ تدریجی باغستانِ قزوین،از حدود ۶۰ سال قبل آغاز شد؛ زمانی که ریل راه‌آهن برای توسعۀ راه‌های بین‌شهری از بین درختان هزارسالۀ باغستانِ قزوین عبور داده شد. پس از آن و به مرور، احداث شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌ها، پادگان قزوین و حتی دانشگاه علوم پزشکی، موجب تشدیدِ روندِ تخریب شد و کم‌کم راه برای طراحی پروژه‌های دیگر، در زمینی که فقط درختان،مانعِ کار بودند، هموار شد و در نهایت برای یکی از بزرگترین طرح‌های مطرح شده برای حلقۀ سبز تاریخی دور شهر،شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای عالی ترافیک طرح را امضا کردند و پروژه تایید مصوبۀ طرح تفصیلی شهر را هم گرفت و استاندار آن را ابلاغ کرد.

اخبار و سیاست