Skip to main content
۷۸ بازدید

کلیپ اولین سمینار آموزش تجارت رباتیک در ایران

روبو پیک
روبو پیک
منتشر شده در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۶

در این کلیپ ، به مقدمه ای از شیوه های تجارت رباتیک اشاره شده است. این سمینار توسط محسن احترامی نودهی در دانشگاه دامغان و برای اولین بار در ایران ارائه شده است. ایشان سخنان ارزشمند و جدیدی را در حوزه تجارت رباتیک بیان فرمودند. جای شما در این سمینار خالی بوده است.
شما هم با عضویت در کانال تلگرامی کانون رباتیک ROBOPIC@ به جمع عاشقان رباتیک بپیوندید.