Skip to main content
تک بلیط
۲۷ بازدید

الگوپذیری جوانان: حجاب و عفاف (بحث جامعه شناسی) قسمت1 از 3

دکتر غفور شیخی
دکتر غفور شیخی
منتشر شده در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶

در قسمت 1 می بینید:
۱-عرض تسلیت وفات دختر نازنین حضرت رسول (ص)، فاطمه‌ی زهرا
۲-عرض تسلیت از طرف خودم، کردهای باشرف مخصوصاً بوکان و مهاباد خدمت هموطنان و خانواده‌های داغدار حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج.
عنوان بحث: حجاب و عفاف و الگوپذیری اجتماعی نوجوانان
۳-زبان پوشش، گویای حداقل چهار مورد است:
ا.نوع پوشش بیانگر بخشی از شخصیت انسان است
ب.نوع پوشش بیانگر سبک زندگی فرد است.
پ.نوع پوشش علائمی از تفکرات انسان بروز می‌دهد
ت.نوع پوشش، زبان ظاهر و گویای اجتماعی فرد است
۴-دلایل و عوامل اصلی انتخاب یک نوع پوشش:
ا.خوشایندی: خوشایندی بخاطر ٭خود ٭دیگران جامعه ٭قوانین بشری ٭دستورهای دینی
ب.وسع و توان: هم مالی هم فکری
پ.شرایط زمانی-مکانی
ت.نوع فرهنگ
۵-تعریف حجاب: ساختار پوششی است که آنچه لازم است دیگران ببینند(مانند چهره)، ببینند و آنچه خصوصی است و لزومی ندارد دیگران ببینند( مانند سینه، ران...)، نبینند.
٦-حجاب مساویست با رعایت. رعایت حق و خواست خود/ رعایت حقوق دیگران در جامعه/ رعایت نسبت به خالق یا خدا/ رعایت قوانین. پس حجاب محدودیت نیست.
ادامه در قسمت2و 3...