در حال بارگذاری ویدیو ...

لوگوهای معروف با معنایی پنهان (که هرگز متوجه آن نشدیم)

chhepassa
chhepassa

چگونه یک لوگوی موفق طراحی کنیم؟ چگونه یک برند معروف برای کسب و کار خود بسازیم؟ برخی از شناخته شده ترین لوگوهای جهان به طور هدفمند برای نشان دادن چیزی بسیار بیشتر از زیبایی ساده طراحی شده اند. در واقع به نظر می رسد در برخی موارد، هر خط، منحنی و رنگی در پس خود معنایی دارد.

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

لوگوهای معروف با معنایی پنهان (که هرگز متوجه آن نشدیم)

۳ لایک
۱ نظر

چگونه یک لوگوی موفق طراحی کنیم؟ چگونه یک برند معروف برای کسب و کار خود بسازیم؟ برخی از شناخته شده ترین لوگوهای جهان به طور هدفمند برای نشان دادن چیزی بسیار بیشتر از زیبایی ساده طراحی شده اند. در واقع به نظر می رسد در برخی موارد، هر خط، منحنی و رنگی در پس خود معنایی دارد.

سرگرمی و طنز