در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم ترمیم میلگردهای کوتاه فنداسیون با جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد

شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد
شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد

با استفاده از تکنیک جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد میتوان میلگردهای کوتاه فنداسیون هایی که بخشی از خاک در حین گودبرداری جهت نگه داشتن ساختمان مجاور به عنوان سازه نگهبان وجود داشته و پس از تکمیل سازه برداشته می شود را ترمیم و تکمیل نمود. این روش در پروژه های ساختمانی متداول بوده و با جوش فرجینگ سربسر میتوان فندانسیون را کامل و میلگردهای کوتاه آن را جوش داد. حتما از دستگاههای استاندارد ژاپنی و اپراتورهای آموزش دیده با گواهینامه رسمی استفاده کنید.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.