در حال بارگذاری ویدیو ...

Mindy Gledhill * Child Of Light * آهنگ

۶۰۸ بازدید
RBHSH
RBHSH

تا حالا فکر کردی که کی هستی؟
تا حالا وقتی به ستاره ها خیره شدی،
فکر کردی که مسیرتو از کجا شروع کردی؟

و چه جوری این قد از خونه دور شدی؟

تا حالا تو ساحل قدم زدی؟
تا حالا رقص آب رو وقتی که جلو و عقب می ره دیدی؟

تاحالا به درونت نگاه کردی،
تا ببینی دلایل بیشتری برای زندگی کردن هست یا نه؟

بال های رویایی دارن جوونه می زنن
صدایی هست که می خواد بخونه

حتی توی تاریک ترین شب هم،
مشعل به سمت آسمون برافراشته شده
دست هایی هستن که اونو بالا نگه می دارن
تو به دنیا اومدی تا کاری کنی که به سوختن و درخشیدن ادامه بده
تو ساخته شدی تا پرواز کنی،
به سمت جایی که باید بدرخشی

ای فرزند نور

هیچ وقت تنها نخواهی ایستاد
هیچ وقت فراخونده نشدی تا همه ی سنگینی رو به تنهایی به دوش بکشی

جایی که ترس هست؛
عشق کنترل رو به دست می گیره
و تو رو راهنمایی می کنه

بال های رویایی دارن جوونه می زنن
صدایی هست که می خواد بخونه

حتی توی تاریک ترین شب هم،
مشعل به سمت آسمون برافراشته شده
دست هایی هستن که اونو بالا نگه می دارن
تو به دنیا اومدی تا کاری کنی که به سوختن و درخشیدن ادامه بده
تو ساخته شدی تا پرواز کنی،
به سمت جایی که باید بدرخشی

ای فرزند نور

بال های رویایی دارن جوونه می زنن
صدایی هست که می خواد بخونه

حتی توی تاریک ترین شب هم،
مشعل به سمت آسمون برافراشته شده
دست هایی هستن که اونو بالا نگه می دارن
تو به دنیا اومدی تا کاری کنی که به سوختن و درخشیدن ادامه بده
تو ساخته شدی تا پرواز کنی،
به سمت جایی که باید بدرخشی

ای فرزند نور

نظرات
Loading...