در حال بارگذاری ویدیو ...

اموال منقول وغیر منقول در حسابداری چیست؟

آموزشگاه خانه حسابداری
آموزشگاه خانه حسابداری

تفاوت اصلی بین اموال منقول وغیر منقول در حسابداری، در وجود یا عدم وجود قابلیت حرکت آنها است.

1. **اموال منقول**: این اموال هستند که می‌توانند به راحتی از یک مکان به مکان دیگر منتقل شوند یا دارای قابلیت حرکت هستند. به عنوان مثال، اجناسی مانند وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، کالاهای دستی و غیره از اموال منقول هستند.

2. **اموال غیر منقول**: این اموال هستند که قابلیت حرکت ندارند و به محل خاصی محدود می‌شوند. به عنوان مثال، املاک، زمین، ساختمان‌ها، تجهیزات ثابت و غیره از اموال غیر منقول هستند.

تمایز بین اموال منقول و غیر منقول در حسابداری مهم است زیرا در روش‌های مختلف ارزیابی، دسته‌بندی و گزارشگری مالی برای هر یک از این دو نوع اموال، قوانین و استانداردهای متفاوتی وجود دارد.

سایت خانه حسابداری
https://khanehesabdari.com/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اموال منقول وغیر منقول در حسابداری چیست؟

۰ لایک
۰ نظر

تفاوت اصلی بین اموال منقول وغیر منقول در حسابداری، در وجود یا عدم وجود قابلیت حرکت آنها است.

1. **اموال منقول**: این اموال هستند که می‌توانند به راحتی از یک مکان به مکان دیگر منتقل شوند یا دارای قابلیت حرکت هستند. به عنوان مثال، اجناسی مانند وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، کالاهای دستی و غیره از اموال منقول هستند.

2. **اموال غیر منقول**: این اموال هستند که قابلیت حرکت ندارند و به محل خاصی محدود می‌شوند. به عنوان مثال، املاک، زمین، ساختمان‌ها، تجهیزات ثابت و غیره از اموال غیر منقول هستند.

تمایز بین اموال منقول و غیر منقول در حسابداری مهم است زیرا در روش‌های مختلف ارزیابی، دسته‌بندی و گزارشگری مالی برای هر یک از این دو نوع اموال، قوانین و استانداردهای متفاوتی وجود دارد.

سایت خانه حسابداری
https://khanehesabdari.com/

آموزش