در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم کارگاه آموزشی مباحث حقوقی ضمانت نامه های بانکی

پژوهشکده حقوق شهردانش
پژوهشکده حقوق شهردانش

فیلم کارگاه آموزشی مباحث حقوقی ضمانت‌ نامه‌های بانکی
مدرس کارگاه: دکتر علیرضا مسعودی
سایت پژوهشکده حقوقی شهردانش:
www.sdil.ac.ir
لینک تلگرام:
https://t.me/Legal_Research
لینک خرید:
https://b2n.ir/k38031
تلفن تماس:
88811581 داخلی 112
اهم سرفصل‌ها
تعریف، مشخصات، طرفین و قراردادهای مرتبط با ضمانت‌نامه‌ها و تحول آنها
انواع ضمانت‌نامه های بانکی
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه های بانکی
اسناد و مقررات بین‌المللی حاکم بر ضمانت‌نامه ها و تحول آنها
مطالبه وجه ضمانت‌نامه، مفهوم، شرایط و آثار تقلب در مطالبه وجه
دعاوی مرتبط با ضمانت‌نامه ها و ...
رئیس پژوهشکده : دکتر وحید اشتیاق
#قوانین_بانکی
#حقوق
#فیلم_آموزشی
#ضمانت_نامه
#ضمانت_نامه_بانکی
#کارگاه_حقوقی
#پژوهشکده_حقوقی_شهردانش
#شهردانش
#حقوقی
#قوانین
#مباحث_حقوقی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلم کارگاه آموزشی مباحث حقوقی ضمانت نامه های بانکی

۰ لایک
۰ نظر

فیلم کارگاه آموزشی مباحث حقوقی ضمانت‌ نامه‌های بانکی
مدرس کارگاه: دکتر علیرضا مسعودی
سایت پژوهشکده حقوقی شهردانش:
www.sdil.ac.ir
لینک تلگرام:
https://t.me/Legal_Research
لینک خرید:
https://b2n.ir/k38031
تلفن تماس:
88811581 داخلی 112
اهم سرفصل‌ها
تعریف، مشخصات، طرفین و قراردادهای مرتبط با ضمانت‌نامه‌ها و تحول آنها
انواع ضمانت‌نامه های بانکی
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه های بانکی
اسناد و مقررات بین‌المللی حاکم بر ضمانت‌نامه ها و تحول آنها
مطالبه وجه ضمانت‌نامه، مفهوم، شرایط و آثار تقلب در مطالبه وجه
دعاوی مرتبط با ضمانت‌نامه ها و ...
رئیس پژوهشکده : دکتر وحید اشتیاق
#قوانین_بانکی
#حقوق
#فیلم_آموزشی
#ضمانت_نامه
#ضمانت_نامه_بانکی
#کارگاه_حقوقی
#پژوهشکده_حقوقی_شهردانش
#شهردانش
#حقوقی
#قوانین
#مباحث_حقوقی

آموزش