در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش گیتار الکتریک تکنیک پالم میوت ( سیم ششم)

آموزش گیتار الکتریک  Sheikhghasemi
آموزش گیتار الکتریک Sheikhghasemi

آموزش گیتار الکتریک، تکنیک پالم میوت بر روی سیم ششم
در قسمت اول تمرین پیکینک بصورت رفت و در قسمت دوم پیکینگ بصورت رفت و برگشت
https://sheikhghasemi.com/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال