در حال بارگذاری ویدیو ...

شاخص کلیدی سنجش عملکرد-نشر برآیند

نشر برآیند
نشر برآیند

یک کسب وکار برای تعریف کردن اهداف خود به شیوه ای قابل سنجش، به مجموعه ای موثر از «شاخص های کلیدی عملکرد» نیاز دارد. این مفهوم بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز برای تعیین و توضیح چگونگی پیشرفت شرکت در جهت دستیابی به اهداف کسب وکار را بررسی می کند. در وبینار شاخص کلیدی سنجش عملکرد، خانم سارا هاشمی به شما یاد می دهد که چگونه می توانید درمورد کسب وکار خود، عددی فکر کنید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شاخص کلیدی سنجش عملکرد-نشر برآیند

۰ لایک
۰ نظر

یک کسب وکار برای تعریف کردن اهداف خود به شیوه ای قابل سنجش، به مجموعه ای موثر از «شاخص های کلیدی عملکرد» نیاز دارد. این مفهوم بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز برای تعیین و توضیح چگونگی پیشرفت شرکت در جهت دستیابی به اهداف کسب وکار را بررسی می کند. در وبینار شاخص کلیدی سنجش عملکرد، خانم سارا هاشمی به شما یاد می دهد که چگونه می توانید درمورد کسب وکار خود، عددی فکر کنید.

آموزش