در حال بارگذاری ویدیو ...

What’s the result? | Ali Reza Panahian

۴۸ بازدید
زینبیون تی وی
زینبیون تی وی

What’s the result?

There is a very important question for human beings! It is very stimulating! A person needs an answer to this question. What’s next? What’s the result? This question takes a person to the highest goal, “What’s the result?” I am a person who wants benefits. But, I have a question. I am a person who wants enjoyment. But, I have a question. This question should be answered. What’s the result?

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال