در حال بارگذاری ویدیو ...

دوره تخصصی کارشناسی رنگ و فنی

مت کار
مت کار

برای اینکه یک کارشناس رنگ و بدنه خودرو با تجربه و ماهر باشد تا بتواند آسیبهای رنگ و بدنه خودرو را بخوبی تشخیص دهد، باید دوره تخصصی کارشناسی رنگ و بدنه خودرو را گذرانده باشد.
هدف ما در مجموعه تخصصی مت کار علاوه بر خدمت رسانی در حوزه خودرو، برگزاری دوره های آموزش در همین زمینه میباشد، که شامل دوره تخصصی کارشناسی خودرو شامل کارشناسی رنگ، بدنه، فنی و آموزش کارشناسی رنگ به کمک دستگاه ضخامت سنج رنگ می باشد.
ما در مجموعه تخصصی مت کار برای تربیت چنیین کارشناسانی دوره تخصصی کارشناسی رنگ و بدنه خودرو را با استفاده از اساتید با تجربه بر گزار می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://matcar.ca

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دوره تخصصی کارشناسی رنگ و فنی

۱ لایک
۰ نظر

برای اینکه یک کارشناس رنگ و بدنه خودرو با تجربه و ماهر باشد تا بتواند آسیبهای رنگ و بدنه خودرو را بخوبی تشخیص دهد، باید دوره تخصصی کارشناسی رنگ و بدنه خودرو را گذرانده باشد.
هدف ما در مجموعه تخصصی مت کار علاوه بر خدمت رسانی در حوزه خودرو، برگزاری دوره های آموزش در همین زمینه میباشد، که شامل دوره تخصصی کارشناسی خودرو شامل کارشناسی رنگ، بدنه، فنی و آموزش کارشناسی رنگ به کمک دستگاه ضخامت سنج رنگ می باشد.
ما در مجموعه تخصصی مت کار برای تربیت چنیین کارشناسانی دوره تخصصی کارشناسی رنگ و بدنه خودرو را با استفاده از اساتید با تجربه بر گزار می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://matcar.ca