Skip to main content
۵۲۷ بازدید

  • "Alma"
  • نور ولایت(#آتش_به_اختیار)عضو گروه یاوران منجی
  • افسر جنگ نرم  (# آتش_به _اختیار)
  • behnaz
  • لبیک یاحسین (یه عاشق)#آتش_ به_اختیار

دختری که حضرت زهرا (س) را دوست دارد ... اما!!!!!؟

نور ولایت(#آتش_به_اختیار)عضو گروه یاوران منجی
نور ولایت(#آتش_به_اختیار)عضو گروه یاوران منجی
منتشر شده در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶

رسول خدا (ص) فرموده اند: هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد، زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمی کند و همچنین موی سر و مچ خود را نمایان نمی سازد و هر زنی که این کارها را برای غیر شوهرش انجام دهد، دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگین کرده است؛ و همچنین زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شوهر نمی گذارد و در غیاب شوهر، خود را خوشبو نمی کند