در حال بارگذاری ویدیو ...

آقای تحلیلگر / آخرین حرف های رئیسی در جلسه ای که هیچ وقت عمومی نشد / ناگفته های امیرعبداللهیان

۰ نظر
گزارش تخلف
احمد علی - 1
احمد علی - 1

در اخرین جلسه ی هیئت دولت چه گذشت؟ شعید رئیسی چه گفت؟ / درددل های شهید رئیسی که هیچ وقت رسانه ای نشد. / روایتی از شهید امیرعبداللهیان از زبان خود شهید.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

آقای تحلیلگر / آخرین حرف های رئیسی در جلسه ای که هیچ وقت عمومی نشد / ناگفته های امیرعبداللهیان

۱ لایک
۰ نظر

در اخرین جلسه ی هیئت دولت چه گذشت؟ شعید رئیسی چه گفت؟ / درددل های شهید رئیسی که هیچ وقت رسانه ای نشد. / روایتی از شهید امیرعبداللهیان از زبان خود شهید.