Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱۷۵ بازدید

مجموعه انیمیشن بل بشو - دیوارهای کاغذی

بل بشو
بل بشو
منتشر شده در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بعضی از آپارتمان هایی که امروزه ساخته میشوند با توجه به نازک بودن دیوار معروف به دیوار های کاغذی شده اند که به هیچ وجه عایق خوبی برای صدا نبوده اند و این امر در عبور صدا از دیوار ها و اذیت همسایه در صورت عدم همراهی و ایجاد صداهای ناهنجار میشود