در حال بارگذاری ویدیو ...

تمیز کردن کثیف ترین بی ام و ۴

جالبیات
جالبیات

برای یک دگرگونی خیره کننده آماده شوید! ما چالش احیای یک BMW 4 بسیار کثیف را پذیرفته ایم. سفر ما با شستشوی کامل فوم شروع می شود، و با دقت تمام آثار کثیفی و کثیفی را در نمای بیرونی پاک می کند. اما این تازه شروع است. ما در حال غواصی به داخل هستیم و هیچ گوشه یا شکافی را دست نخورده باقی نمی گذاریم. شاهد یک دگرگونی کامل باشید زیرا این BMW 4 کثیف دوباره زندگی خود را به دست می آورد و به عنوان یک شاهکار درخشان ظاهر می شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تمیز کردن کثیف ترین بی ام و ۴

۵ لایک
۰ نظر

برای یک دگرگونی خیره کننده آماده شوید! ما چالش احیای یک BMW 4 بسیار کثیف را پذیرفته ایم. سفر ما با شستشوی کامل فوم شروع می شود، و با دقت تمام آثار کثیفی و کثیفی را در نمای بیرونی پاک می کند. اما این تازه شروع است. ما در حال غواصی به داخل هستیم و هیچ گوشه یا شکافی را دست نخورده باقی نمی گذاریم. شاهد یک دگرگونی کامل باشید زیرا این BMW 4 کثیف دوباره زندگی خود را به دست می آورد و به عنوان یک شاهکار درخشان ظاهر می شود.

سرگرمی و طنز