در حال بارگذاری ویدیو ...

سخنان استاد رائفی پور. شبکه پرویز ثابتی در ایران همچنان فعال است

آتش به اختیار
آتش به اختیار

برخی این روزها از تطهیر جنایتکارترین عضو ساواک توسط شبکه بهایی من و تو تعجب کرده اند!

آن موقعی که نه شبکه من و تویی بود و نه مستندی ساخته شده بود ، نه خانی آمده بود و نه خانی رفته بود از نفوذی های #شبکه_پرویز_ثابتی که حالا تحت امر اسرائیل،امریکا و انگلیس کار می کردند سخن می گفتیم متهم به توهم توطئه بودیم

وقتی درک صحیحی از دشمن شناسی در کشور ما حتی بین مسئولان بعضا امنیتی نباشد وقتی نفوذی را در حد چند خبرنگار تقلیل می دهند چه انتظاری از مردم عادی دارید؟

پرویز ثابتی دوباره در آستانه #انتخابات_خبرگان سر و کله اش پیدا شده است

چه کسانی در داخل کشور عضو شبکه او و یا ملزم به همکاری با او هستند؟

پارسال به اختصار کمی در این باره سخن گفتم حتما ببینید!

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سخنان استاد رائفی پور. شبکه پرویز ثابتی در ایران همچنان فعال است

۰ لایک
۰ نظر

برخی این روزها از تطهیر جنایتکارترین عضو ساواک توسط شبکه بهایی من و تو تعجب کرده اند!

آن موقعی که نه شبکه من و تویی بود و نه مستندی ساخته شده بود ، نه خانی آمده بود و نه خانی رفته بود از نفوذی های #شبکه_پرویز_ثابتی که حالا تحت امر اسرائیل،امریکا و انگلیس کار می کردند سخن می گفتیم متهم به توهم توطئه بودیم

وقتی درک صحیحی از دشمن شناسی در کشور ما حتی بین مسئولان بعضا امنیتی نباشد وقتی نفوذی را در حد چند خبرنگار تقلیل می دهند چه انتظاری از مردم عادی دارید؟

پرویز ثابتی دوباره در آستانه #انتخابات_خبرگان سر و کله اش پیدا شده است

چه کسانی در داخل کشور عضو شبکه او و یا ملزم به همکاری با او هستند؟

پارسال به اختصار کمی در این باره سخن گفتم حتما ببینید!

اخبار و سیاست