Skip to main content
۱,۰۰۵ بازدید

  • .

بازی ایرانی مامور زمان

پردیس گیم
کانال تایید شده پردیس گیم
منتشر شده در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۷

"بعضی وقتا میشه تو زندگی به خاطر یه چیز مهم تر همه چیو میذاری کنار...چیزایی رو که دوستشون داشتی ..برای یه عشق عمیق تر....یه زمانی عاشق شدم و به خاطر عشقم کاری که دوستش داشتم رو گذاشتم کنار اما نمیدونم این سرنوشت چیه.... "